nhôm khung miệng gió
nhôm U - V - Nẹp - O - hộp - láp đặc
nhôm khung hộp đèn quảng cáo
khung lụa - ray C bàn in
nhôm định hình khung máy
nhôm bửng thùng xe tải

ĐÙN ÉP NHÔM THEO KHUÂN MẪU - CUNG CẤP SỈ LẺ

Video clip

nhôm công nghiệp

ĐÙN ÉP NHÔM THEO KHUÂN MẪU - CUNG CẤP SỈ LẺ

Nhôm làm khung miệng gió

ĐÙN ÉP NHÔM THEO KHUÂN MẪU - CUNG CẤP SỈ LẺ

Nhôm tản nhiệt

ĐÙN ÉP NHÔM THEO KHUÂN MẪU - CUNG CẤP SỈ LẺ

Nhôm định hình

ĐÙN ÉP NHÔM THEO KHUÂN MẪU - CUNG CẤP SỈ LẺ

DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QTH