nhôm khung miệng gió
nhôm U - V - Nẹp - O - hộp - láp đặc
nhôm khung hộp đèn quảng cáo
khung lụa - ray C bàn in
nhôm định hình khung máy
nhôm bửng thùng xe tải

ĐÙN ÉP NHÔM THEO KHUÂN MẪU - CUNG CẤP SỈ LẺ

Tin tức nổi bật

thanh nhôm V

thanh nhôm V

V10 , V20, V30, V40, V50, V60, V70, V80, V90, V100 . Độ dày từ 1mm - 5mm.

Video clip

nhôm công nghiệp

ĐÙN ÉP NHÔM THEO KHUÂN MẪU - CUNG CẤP SỈ LẺ

Nhôm khung miệng gió

ĐÙN ÉP NHÔM THEO KHUÂN MẪU - CUNG CẤP SỈ LẺ

Nhôm tản nhiệt

ĐÙN ÉP NHÔM THEO KHUÂN MẪU - CUNG CẤP SỈ LẺ

Nhôm định hình

ĐÙN ÉP NHÔM THEO KHUÂN MẪU - CUNG CẤP SỈ LẺ

DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QTH