nhôm khung miệng gió
nhôm U - V - Nẹp - O - hộp - láp đặc
nhôm khung hộp đèn quảng cáo
khung lụa - ray C bàn in
nhôm định hình khung máy
nhôm bửng thùng xe tải

ĐÙN ÉP NHÔM THEO KHUÂN MẪU - CUNG CẤP SỈ LẺ

Tin tức nổi bật

nhôm thanh chữ v

nhôm thanh chữ v

nhôm v20, nhôm v30, nhôm v40, nhôm v50, nhôm v60, nhôm v70, nhôm v 80, nhôm v100, dộ9 dày tứ 1mm đến 5mm. nhận gia công theo quy cách khách yêu cầu.

Video clip

nhôm công nghiệp

ĐÙN ÉP NHÔM THEO KHUÂN MẪU - CUNG CẤP SỈ LẺ

Nhôm khung miệng gió

ĐÙN ÉP NHÔM THEO KHUÂN MẪU - CUNG CẤP SỈ LẺ

Nhôm tản nhiệt

ĐÙN ÉP NHÔM THEO KHUÂN MẪU - CUNG CẤP SỈ LẺ

Nhôm định hình

ĐÙN ÉP NHÔM THEO KHUÂN MẪU - CUNG CẤP SỈ LẺ

DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QTH