nhôm công nghiệp

ĐÙN ÉP NHÔM THEO KHUÂN MẪU - CUNG CẤP SỈ LẺ

Nhôm làm khung miệng gió

ĐÙN ÉP NHÔM THEO KHUÂN MẪU - CUNG CẤP SỈ LẺ

Nhôm tản nhiệt

ĐÙN ÉP NHÔM THEO KHUÂN MẪU - CUNG CẤP SỈ LẺ

Nhôm định hình

ĐÙN ÉP NHÔM THEO KHUÂN MẪU - CUNG CẤP SỈ LẺ

DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QTH