NHÔM V NHÔM V NHÔM V NHÔM V NHÔM V NHÔM V NHÔM V NHÔM V NHÔM V NHÔM V

NHÔM V

5589

Mã Sản Phẩm: M01

nhôm V 10, nhôm V 20, nhôm V 40, nhôm v 30, nhôm v 50, nhôm V 60, nhôm V 80, nhôm V 100, ĐỘ DÀY: TỪ 1mm ĐẾN 5mm. NHẬN ĐẶT THEO QUY CÁCH.

nhôm V 10, nhôm V 20, NHÔM V 30, NHÔM V 40, NHÔM V 50, NHÔM V 60, NHÔM V 80, NHÔM V 100 với đa dạng chủng loại kích thước.

nhôm ống  6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,......với đa dạng chủng loại kích thước.

Nhôm Hộp 14, 20, 25, 30,....100 , 50X100, 50X200, 50X150, 40X80 với đa dạng chủng loại kích thước

La nhôm - nẹp nhôm

Láp Đặc