Công bố chất lượng sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình

Công bố chất lượng sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình

10
03

Công bố chất lượng sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hìnhCông bố chất lượng sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình

Công bố chất lượng sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình là công việc bắt buộc khi doanh nghiệp muốn bán ra thị trường. Để hiểu rõ hơn, mời độc giả, doanh nghiệp đọc qua bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

Dựa trên quy chuẩn quốc gia QCVN 16:2014/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD của Bộ Xây Dựng. Các sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình là hàng hóa bắt buộc phải chứng nhận hợp quy đảm bảo sự phù hợp với quy chuẩn ban hành.

Đối tượng thực hiện

Chứng nhận áp dụng với các tổ chứng cá nhân trong nước tham gia sản xuất hoặc nhập khẩu mặt hàng nhôm và hợp kim nhôm định hình;

Chứng nhận áp dụng với các tổ chứng cá nhân nước ngoài hoạt động tại nước ta trong lĩnh vực nhôm và hợp kim nhôm định hình.

Công bố chất lượng sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình nhanh chóng

Công bố chất lượng sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình nhanh chóng

Cách thức thực hiện

Các tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu nhôm và hợp kim nhôm định hình được đánh giá theo phương thức 5 hoặc phương thức 7 theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN:

Phương thức 5:

– Đối với các sản phẩm của nhà sản xuất có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001;

– Chứng nhận có hiệu lực 1 năm với sản phẩm nhập khẩu. 3 năm với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất.

Phương thức 7:

– Đối với từng lô sản phẩm sản xuất/nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện;

– Chứng nhận chỉ có hiệu lực với từng lô sản phẩm.

Quy trình thực hiện

Nhận hồ sơ và xem xét hồ sơ đăng kí của doanh nghiệp

Tiến hành kiểm tra,thử nghiệm đánh giá sơ bộ sản phẩm theo đúng quy định

Đánh giá chính thức và cấp chứng nhận nếu sản phẩm đúng tiêu chuẩn

Tiến hành công bố hợp quy

 Các tin khác